Ліга молодіжного парламенту

У Центрі створена “Ліга молодіжного парламенту” як орган самоврядування, що забезпечує участь здобувачів освіти у різноплановій та змістовній роботі  закладу освіти: залучає їх до управління справами колективу, допомагає зрозуміти свої права та обов’язки, вчить жити та працювати у команді.

«Ліга молодіжного парламенту» функціонує з метою забезпечення виконання здобувачами освіти своїх обов’язків, захисту їх прав, самореалізації, розвитку лідерських та громадянських якостей, творчих здібностей, виховання духовності і культури, а також надає можливість молоді самостійно організувати позаурочне життя, зробити його цікавим, а навчання – більш ефективним, сприяє зростанню їх соціальної активності та відповідальності за доручену справу, формуванню моральних якостей, підвищення ініціативи кожного здобувача освіти та підготовки до майбутнього суспільного громадянського життя дієздатного дорослого громадянина.

Участь у процесі самоврядування покладає на здобувачів освіти, як велику відповідальність у виконанні обов’язків, так і права, а особливістю є те, що усі активні здобувачі освіти мають можливість саморозвитку, спілкування та самовдосконалення, самореалізації особистості.

У гуртожитку облаштовано кімнату самоврядування, де проходять засідання ради Ліги молодіжного парламенту та ради гуртожитку. Члени учнівської ради активно вирішують питання, пов’язані з дотриманням трудової дисципліни, поліпшенням соціально-культурних та житлово-побутових умов. Беруть участь у підготовці та проведенні загальних виховних заходів, визначення рейтингу навчальних груп, організації роботи гуртків, клубів, спортивних секцій, співробітництво з громадськими організаціями.

Перейти на сторінку 2

Перейти до проектної діяльності учнівського саморядування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10