Науково-технічний

«Основи підприємницької діяльності (підприємець-початківець)», «Основи комп’ютерної грамотності» (користувач персонального комп’ютера), «Сучасні виробничі технології в готельно-ресторанному сервісі», «Сучасні виробничі технології в індустрії краси», «Швейні технології та дизайн»

Вміння користуватися комп’ютером є однією з вимог, яку висуває інформатизоване суспільство до тих, хто пропонує себе на ринку праці. Саме тому курс «Основи комп’ютерної грамотності» (користувач персонального комп’ютера), є необхідним для своєчасного ознайомлення учнів із сучасними засобами інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), їх програмним забезпеченням. Розвиток необхідних навичок користувача названими засобами має забезпечити учнів потрібними життєвими знаннями. Основним завданям курсу є засвоєння практичних навичок з використання засобів ІКТ в різних галузях таким чином, щоб той, хто вивчає його, міг застосувати ці знання у своїй учбовій, повсякденній і майбутній професійній діяльності.

Знання сучасних виробничих технологій у напрямах сфери обслуговування, громадського харчування, швейного виробництва, вміння застосовувати їх для розв’язування завдань у стандартних та не стандартних ситуаціях – завдання курсів «Сучасні виробничі технології в готельно-ресторанному сервісі», «Сучасні виробничі технології в індустрії краси», «Швейні технології та дизайн».

Навчальна програма курсу “Основи підприємницької діяльності” розроблена для підвищення кваліфікації учнів, слухачів, які будуть відкривати власну справу   з метою заняття малим підприємництвом.