Консультації юриста

Питання до юриста

Конституційний захист сім’ї, материнства та дитинства

Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права й обов’язки у шлюбі та сім’ї. Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом. Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей. Державний захист сім’ї і дитинства здійснюється відповідно до Законів України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”. Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” відповідно до Конституції встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім’ї, її доходів та віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім’ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населення. Сім’я з дітьми – поєднане родинними зв’язками та зобов’язаннями щодо утримання коло осіб, у якому виховуються рідні, усиновлені діти, а також діти, над якими встановлено опіку чи піклування. Дитина – особа віком до 18 років /повноліття/, якщо, згідно з законом, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

Особливості адміністративної відповідальності батьків неповнолітніх за скоєння неповнолітніми проступків та злочинів

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення, – тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Користування гуртожитками

Гуртожитки – це приміщення, призначені для проживання учнів у період навчання.

Мешканці гуртожитків мають право:

– користуватися приміщеннями культурно-побутового призначення, обладнанням, інвентарем гуртожитку та комунально-побутовими послугами;

– вимагати усунення недоліків у культурно-побутовому обслуговуванні.

Обов’язками мешканців гуртожитків є:

– використовувати надану їм жилу площу за призначенням;

– забезпечувати схоронність приміщень, обладнання, інвентарю;

– додержувати правил співжиття та правил внутрішнього розпорядку;

– зберігати порядок і чистоту у жилих приміщеннях та місцях загального користування.

Мешканцям гуртожитку забороняється:

– захаращувати предметами домашнього вжитку, пожежні проходи, коридори;

– зберігати легкозаймисті та горючі речовини, матеріали, що забруднюють повітря;

– установлювати без дозволу адміністрації електронагрівальні прилади для додаткового обігрівання приміщення;

– у період відпочинку включати на підвищену гучність телевізори, магнітофони та ін., створювати інший шум, що порушує спокій громадян;

– самовільно переселятися з одного приміщення до другого.