Класному керівнику

Протидія булінгу

Протидія насильству

Методичне об’єднання   класних керівників, кураторів, вихователів у 2021-2022 н.р. працює над методичною темою: «Формування освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації»

 2

1

Золоті правила класного керівника

Класний керівник:

 • має бути особистістю, гідною наслідування
 • викликає любов і повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину й піклується про неї
 • повинен бути відвертим у стосунках з усіма учнями
 • має бути веселим, жартівливим
 • повинен раціонально використовувати свій час
 • повинен бути доброзичливим
 • має постійно самовдосконалюватися, розширювати свій кругозір
 • гаслом мають бути слова: «Пізнай самого себе й допоможи в цьому своїм учням»
 • повинен реалізовувати індивідуальнийпідхід до дитини, уміти її вислухати, підтримати в ній вогник самоповаги
 • має створити  учнівський колектив, у якому панують доброзичливі стосунки, шанобливе ставлення один до одного
 • повинен приймати тільки обдумані рішення
 • повинен любити й захищати дитину, поважати її почуття
 • повинен виховувати в дітей самодисципліну
 • — це та людина, яка любить дітей, володіє педагогічною майстерністю, постійно пробуджує в юному серці бажання бути сьогодні кращим, ніж учора, почуття самоповаги.

Основні критерії ефективності виховної роботи та оцінювання діяльності класного керівника

 • Рівень організованості класного колективу як у навчальній, так і в позаурочній роботі (дисциплінованість учнів, проведення нарад, обов’язковість виконання завдань учнівського колективу й органів учнівського самоврядування);
 • рівень навчальної мотивації учнів групи (динаміка підвищення якості знань, ефективність роботи з невстигаючими учнями, активність учнів групи в позаурочній діяльності тощо);
 • різноманітність форм організації позаурочного часу учнів;
 • динаміка зростання рівня вихованості учнів;
 • рівень розвитку учнівського колективу;
 • активність співпраці учнів із класним керівником;
 • зв’язок із сім’єю, участь батьків у виховному процесі;
 • робота з проблемними учнями, надання їм педагогічної підтримки на основі індивідуального підходу;
 • захищеність і комфортність перебування кожного вихованця в групі, училищі .

Показниками успішної діяльності класного керівника є:

 • високий рівень ефективності виховної роботи з учнівським колективом відповідно до вищезазначених критеріїв;
 • високий рівень розвитку творчої індивідуальності класного керівника, наявність у нього авторської педагогічної технології;
 • стиль взаємин, який визначається, перш за все, особистістю вихователя, системою педагогічних прийомів організації взаємодії з учнями;
 • включеність вихователя в життя групи (участь у різноманітних справах тощо);
 • високий рівень володіння вміннями поставити мету, спланувати роботу, здійснити її, оцінити, проаналізувати, зробити висновки й визначити нові завдання тощо);
 • активні співпраця й співтворчість із учнівським колективом;
 • контакт із батьками й залучення їх до співпраці;
 • володіння вмінням зацікавити вихованців, організувати їхнє дозвілля;
 • взаємний інтерес класного керівника й вихованців один до одного, повага учнів до класного керівника.

Карта рівня вихованості учнів

Існує декілька інтегрованих показників вихованості учнів: спрямованість, моральна характеристика (принциповість, відповідальність), самосвідомість, вольова характеристика, розумова характеристика, емоційна характеристика, трудова підготовка.

 • Спрямованість:

«5» — суспільна мотивація поведінки й діяльності;

«4» — поведінку визначають спільні інтереси;

«З» — групова спрямованість (як всі, так і я);

«2» — спрямованість не сформована;

«1» — егоїстична спрямованість,

 • Моральна характеристика:

«5» — керується суспільними нормами моралі, нетерпимий до аморальності інших;

«4» — у цілому діє відповідно до суспільних норм;

«З» — дотримується моральних норм на вимогу, за сприятливих умов;

«2» — слово розходиться з ділом; учень іде на компроміс зі своєю совістю;

«1» — безпринципний.

 • Самосвідомість:

«5» — самокритичний, вимогливий до себе та інших; самооцінка об’єктивна;

«4» — оцінки членів колективу в цілому співпадають;

«З» — завищена або занижена самооцінка;

«2» — не самокритичний, поблажливий до своїх недоліків;

«1» — критикує інших, але не любить, якщо його критикують; не вимогливий до себе;

 • Вольова характеристика:

«5» — володіє собою, самостійний, уміє долати труднощі;

«4» — проявляє волю при досягненні мети, володіє собою в складних ситуаціях;

«З»— не самостійний, піддається сторонньому впливові, діє за вказівкою інших;

«2» — слабохарактерний або свавільний;

«1» — безвільний або впертий; поведінка конфліктна.

 • Розумова характеристика:

«5» — допитливий, ерудований, кмітливий;

«4» — в учня хороша пам’ять; він уміє мислити, допитливий, але цікавиться лише якоюсь однією галуззю;

«З» — може добре вчитись, але не хоче; інтереси нестійкі;

«2» — до навчання ставиться недобросовісно, не вміє мислити; йому важко зрозуміти суть питань;

«1»—учитись не хоче, думати не вміє, лінивий, обмежений, забудькуватий,

 • Емоційна характеристика:

«5» — людяний, порядний, чуйний;

«4» — чуйний, але розчаровується в собі та в інших людях;

«З»— емоційно нестабільний, настрій залежить від особистою успіху або невдач;

«2»— грубий, черствий, песиміст;

«1» — жорсткий, байдужий.

 • Трудова підготовка;

«5» — сумлінно працює, відзначається високою працездатністю, сформованим почуттям відповідальності;

«4» — здатний обслуговувати себе, але не виявляє ініціативи;

«З» — працює під тиском, неякісно;

«2» — не здатний до самостійної праці, уникає трудових обов’язків, перекладає роботу на інших;

«1» — лінивий, живе за рахунок інших, не любить працювати.

Схема складання психолого-педагогічної  характеристики особистості

 • Загальні дані
 • Прізвище» ім’я.
 • Вік.
 • Клас.
 • Загальний фізичний розвиток.
 • Стан здоров’я.
 • Умови життя в сім’ї.
 • Навчальна діяльність;
 • Рівень успішності (однаково чи неоднаково встигає учень із різних предметів).
 • Рівень загального розумового розвитку (світогляд, начитаність),
 • Рівень розвитку мовлення (запас слів, емоційність мовлення, уміння висловлювати власну думку письмово й усно).
 • Здатність до навчання:

–       особливості уваги (рівень розвитку довільної уваги, І зосередженість, стійкість, здатність до розподілу);

–       рівень усвідомлення вивченого матеріалу, швидкість осмислення;

–       індивідуальні особливості пам’яті (швидкість і міцність запам’ятовування, легкість відтворення);

–       розвиток мислення (здатність розрізняти істотні й другорядні ознаки предметів і явищ, рівень засвоєння загальних і абстрактних понять);

–       рівень розвитку уяви.

 • Старанність у навчальній роботі.
 • Інтерес до занять і ставлення до навчання (сприйняття заохочування чи покарання з боку вчителів і батьків, основний мотив навчальної діяльності).
 • Уміння вчитися (дотримання режиму дня, організованість, уміння самостійно працювати з книгою, контролювати себе, складати плани, конспекти тощо).
 1. Особливості характеру й темпераменту:
 • Яскраво виражені позитивні й негативні риси характеру, спрямованість особистості в ставленні до людей, до самого себе (чуйність, доброта, колективізм, ретельність та ін.).
 • Особливості темпераменту, рівень працездатності, товариськості.
 • Домінуючий настрій (веселий, сумний, пригнічений), його стійкість, причини змін.