Загальна інформація

Одним із факторів становлення особистості є бібліотека, книга, інформація, через яку сприймається світ.

Бібліотека ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомира» функціонує з 1965 року. Її діяльність сприяє підготовці конкурентоспроможних фахівців і вихованню багатогранних особистостей. Для досягнення цієї мети бібліотека ставить такі завдання:

 • виховувати в учнів інформаційну культуру, культуру читання, формування вміння користуватися бібліотекою, її довідковим апаратом, розвиваючи творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси, сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм;
 • сприяти різними формами і методами бібліотечної роботи самоосвіті учнів і   педагогів, забезпечувати літературою їх соціальні та культурні потреби;
 • сприяти вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої для інтелектуального духовного і творчого розвитку;
 • створення комфортного бібліотечного середовища; реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні, так і сучасні носії інформації;
 • співпрацювати з педагогічним колективом в реалізації всіх функцій.

Бібліотека має окреме приміщення, до якого входить читальна зала, абонемент та книгосховище загальною площею 130кв.м.

Фонд бібліотеки складає 33990 одиниць зберігання на різних носіях інформації.

З них:

 • підручників та навчальної літератури – 13187 примірників;
 • науково-популярної літератури  – 5999 примірників;
 • художньої літератури – 14804 примірники;
 • періодика  – 47 видань.

Обслуговує бібліотека 691 користувача. З них – 590 учень, а решта інженерно-педагогічні працівники.

Найбільш поширеною формою популяризації книги є книжкова виставка. Книжкові виставки допомагають учням у доборі літератури при підготовці до занять, участі в різних масових заходах, розширенні кругозору.

Щомісяця оновлюємо інформаційний бюлетень “Бібліотечний калейдоскоп” з рубриками: “Познайомтесь, нові книги”, “Екран бібліотеки”,

Бібліотека приділяє велику увагу підвищенню виховного впливу книги на користувачів, а також популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведення різноманітних заходів – бесід, лекцій, бібліотечних уроків, огляди літератури з професій , практичних занять: “Наша бібліотека”, “Довідкова література”, “Періодичні видання для юнацтва”, та інші. Ці заходи дають знання про бібліотеку, бібліотечний фонд і формують навички користування ним. Заняття проходять як в бібліотеці Центру, так і в обласній бібліотеці для юнацтва.

Педагогічний колектив і бібліотекарі навчального закладу спільними зусиллями постійно шукають нових ефективних шляхів поглиблення знань учнів в естетичному, правовому, екологічному вихованні. А також у формуванні в них національної самосвідомості, духовної культури, інтелектуального і творчого розвитку, використовуючи при цьому різноманітні форми і методи роботи.

Літературно-мистецька вітальня, створена в бібліотеці, стала справжнім місцем спілкування учнів Центру, всіх тих, хто любить літературу, поезію, музику, мистецтво. Мистецькі години, презентації нових книг та поетичних альманахів учнів та працівників навчального закладу, вечори поезії, зустрічі з поетами Житомирщини викликають неабиякий інтерес у присутніх.

Інноваційною за змістом і спрямуванням є робота бібліотеки по реалізації проектів, прикладом яких можуть бути проекти “Читач року”, “Духовна спадщина”, «Азбука шляхетності», «Клуб цікавих зустрічей», «Музей – картинна галерея» реалізовані бібліотекою протягом останніх років.

З появою 5-ти комп’ютерів у бібліотеці і підключенням до мережі Інтернет, в учнів відкрився доступ до практично необмеженої кількості інформаційних джерел, а застосування мультимедійного обладнання при проведенні бібліотечних заходів дає змогу більш яскраво та наочно ознайомити учнів із різноманітною інформацією.

Пріоритети застосування новітніх технологій у бібліотеці Центру:

 • скорочення часу на обслуговування читачів;
 • збільшення кількості відвідувань та книговидачі;
 • можливість самостійного пошуку інформації;
 • уміння працювати з різноманітними джерелами інформації;
 • осучаснення навчального закладу;
 • збільшення інтересу до бібліотеки.