Права і обов’язки учня

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомира»

Правила та обов’язки здобувачів освіти:

 1. Правила внутрішнього розпорядку, правила та обов’язки учнів розроблені у відповідності до законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах» та інших нормативно-правових актів у галузі освіти.
 2. Навчальний рік розпочинається 1 вересня.
 3. Навчальні заняття проходять за розкладом і у відповідності навчальних планів та програм, затверджених управлінням освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації.
 4. Розклад занять складається, у відповідності до вимог навчальних планів, заступником директора з навчально-виробничої частини разом із завідуючим навчальною частиною, затверджується директором закладу освіти.
 5. Заступником директора з навчально-виховної роботи складається графік роботи гуртків, спортивних секцій, щомісячний план позаурочної роботи.
 6. Тривалість уроку – 45 хв., перерви не менше 5 хв., тривалість навчального дня не перевищує 8 академічних годин. Тривалість навчального тижня не перевищує 36 академічних годин. Тривалість уроку виробничого навчання не перевищує 6 академічних годин. Заняття в навчально-виробничих майстернях проводяться з десятихвилинними перервами через кожні 50 хв., а в другий і наступні роки навчання – через кожні 1 год. 50 хв. Перерва на обід – не менше 20 хв., встановлюється за розкладом. Тривалість навчального семестру визначається навчальним планом. Тривалість навчального року не перевищує 40 навчальних тижнів.
 7. Тривалість робочого часу здобувачів освіти під час виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства.
 8. Кількість учнів у групі встановлюється відповідно до державного та регіонального замовлення. Учнівська група за визначеною професією становить 25 – 27 чоловік.
 9. Відвідування занять здобувачами освіти є обов’язковими.
 10. У закладі освіти ведеться щоденний облік відвідування учнями навчально-виробничого процесу.
 11. Зовнішній вигляд учнів має бути охайним: одяг – випраним, випрасуваним та відповідати основним вимогам ділового стилю; зачіска, макіяж і манікюр – акуратними.
 12. З метою забезпечення активної дозвільної діяльності учнівської молоді, розвитку їх творчості та формування здорового способу життя, у закладі працюють гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції і тренажерна зала, які працюють відповідно до затверджених графіків.
 13. В Центрі діє Учнівська Республіка як орган самоврядування, що забезпечує участь учнів у різноплановій та змістовній роботі закладу освіти: залучає їх до управління справами колективу, допомагає зрозуміти свої права та обов’язки, сприяє соціальній активності та розвитку навичок роботи у команді.

Правила для здобувачів освіти:

 1. Здобувачі освіти мають право на:
  • належні умови навчання за обраною професією;
  • матеріальне забезпечення на період навчання та стипендію відповідно до державного законодавства;
  • безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою базами закладу освіти;
  • оплату праці під час виробничої практики за договорами та чинним законодавством;
  • щотижневий відпочинок і канікули в кінці навчального семестру чи року;
  • участь у розв’язанні питань, пов’язаних із вдосконаленням освітнього процесу, вирішення житлово-побутових проблем.

Здобувачі освіти зобов’язані:

 1. Виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань.
 2. Відвідувати заняття, в тому числі і за індивідуальним графіком, виконувати під час виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю підприємств, де працюють здобувачі освіти.
 3. Дотримуватися техніки безпеки під час навчання, практики, а також перебування в гуртожитку чи інших місцях у позаурочний час.
 4. Берегти електроенергію, воду, бережно ставитись до обладнання та державного майна. Збитки, заподіяні здобувачами освіти підприємству, відшкодовуються ними.
 5. Дотримуватися внутрішнього розпорядку закладу освіти. Шанобливо ставитися до батьків (опікунів, піклувальників), працівників закладу освіти, здобувачів освіти Центру.
 6. Здобувачі освіти залучаються до самообслуговування та інших видів громадсько-корисної праці в позаурочний час.
 7. Під час навчальних занять забороняється користуватися мобільним телефоном.
 8. Суворо забороняється: вживання алкоголю, наркотичних засобів і тютюнопаління.
 9. За невиконання обов’язків, правил внутрішнього розпорядку до здобувача освіти застосовуються: попередження, догана, відрахування із закладу освіти.
 10. Із Центру здобувач освіти може бути відрахований за:
  • власним бажанням;
  • незадовільну успішність, поведінку;
  • невиконання вимог навчального плану;
  • рішенням суду, що вступив в силу;
  • грубі порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.

При відрахуванні учень може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації. Рішення про відрахування учня із закладу освіти приймається педагогічною радою.

Про виключення неповнолітніх повідомляється служба у справах дітей.

 1. За досягнення високих результатів у навчанні та оволодінні професією, за активну участь у виробничій, громадській, творчій діяльності учні стимулюються шляхом:
  • оголошення подяки;
  • нагородження грамотами;
  • матеріального заохочення.

Право на соціальний захист мають учні пільгових категорій відповідно до законодавства.

Дані правила внутрішнього розпорядку є обов’язковими для виконання усіма здобувачами Центру.